Česká biskupská konference - "Mladí lidé, víra rozlišování povolání" - Sekce pro mládež

01.12.2017 00:00

Přípravný dokument XV. zasedání synody.pdf (581543)

 

ČESKÁ BISKUPSKÁ KONFERENCE 

160 00 PRAHA 6, Thákurova 3, 

tel.: 220 181 753, e mail: mladez@cirkev.cz 

SEKCE PRO MLÁDEŽ Praha, 201 

Milí přátelé lednu 2017 byl zveřejněn Přípravný dokument XV. řádného shromáždění biskupské synody, kterou svolal papež František na říjen roku 2018, aby se zabývala tématem „Mladí lidé, víra rozlišování povolání“. Generální rada biskupské synody zaslala biskupským konferencím dotazník a Sekce pro mládež ČBK dostala za úkol připravit pro naše biskupy odpověď. Velice vhod přišla letošní diecézní fóra mládeže a 5. celostátní fórum mládeže, která shromáždila hlas aktivních mladých věřících. 

Podněty jsou k dispozici na: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/170226podnety celostatniho fora mladeze Plánujeme, že se tématu bude věnovat i Konference o mládeži, která se koná v Praze od 7. do 8. 12. 2017. 

Aby odpověď byla co nejobjektivnější, chceme zapojit mladé lidi, vychovatele, rodiče, hnutí, řehole a také odborníky. 

Prosíme o Vaše zapojení a rozšíření dále dle Vašich možností. 

Byl vytvořen elektronický formulář, který naleznete na ttps://synodaomladezi.signaly.cz/ nebo můžete na naši adresu poslat svůj příspěvek. Můžete zvolit např. jen jednu či dvě otázky. Není nutné odpovídat na všechny. Dále je možné napsat tři používané metody, které chceme nabídnout universální církvi. 

Nabízíme i kolonku na vepsání zcela volných návrhů. Prosíme, aby každý svůj příspěvek podepsal (nemusí ti, kteří jsou registrovaní na signály.cz a mají vyplněné jméno a příjmení). 

Odpověď na jednotlivé otázky je omezená na 800 znaků.

Důvodem omezení je snaha kvalitně zapracovat příspěvky. Ti, kteří chtějí vložit svoji odpověď neveřejně, mohou využít podobný formulář bez registrace. I zde prosíme o podpis. 

Možnost zasílat názory a návrhy končí 30. dubnem 2017. Pak budou příspěvky Sekcí pro mládež ČBK zpracovány a předloženy biskupům, kteří zašlou materiál do konce října do Říma. 

Následně bude dle podnětů z celého světa sestaven druhý text tzv. Instrumentum laboris, který bude základním dokumentem pro jednání biskupů. 

Připojuji také odkaz na Přípravný dokument k synodě: https://www.cirkev.cz/Media/ContentItems/20607_20607/pripravny dokument xv zasedani synody final.pdf 

Za Váš přínos budeme rádi. 

Za spolupráci děkuje 

P. ThDr. Jan Balík, PhD. 

ředitel Sekce pro mládež ČBK