Náboženství

Děti a náboženství v ZŠ

- naše paní katechetka Helena Hochmutová ukončila v tomto školním roce výuku na naší základní škole. Moc jí děkujeme za její čas, trpělivost, tvořivost a přátelský přístup k dětem, se kterým jim předávala nauku o Pánu Ježíši, Panně Marii, podobenstvích z bible, svatých a s jakým se snažila k dětem přistupovat - jak v chování jeden k druhému, tak i k pomoci jeden druhému. Přejeme jí hodně zdraví, Boží pomoci, Božího požehnání a ochrany Matky Boží Panny Marie.

- ve školním roce 2017/2018 bude náboženství na Základní škole v Březnici vyučovat Bc. Ludmila Lacinová

- předpokládaný termín výuky je v pondělí v odpoledních hodinách

 

Hlášení na hodiny náboženství 

- u pana faráře - P. M. Klimczuka, tel. 721 936 119, mariuszk@centrum.cz

- u paní L. Lacinové - tel. 604 746 665, L.Lacinova@seznam.cz

- příp. u paní H. Hochmutové