Pročevily 

Kostel svaté Barbory

Na návrší nad stejnojmennou vsí je vidět zajímavou stavbu osmibokého kostela sv. Barbory z první poloviny 18. století, který býval poutním místem. Březničtí jezuité tu nechali postavit nejprve kapli, kterou posléze obklopili ambitem. V nedávné době byl několikrát vykraden, takže nemá žádné vnitřní zařízení. Stavba obklopená pečlivě udržovaným hřbitovem je velmi zchátralá, ale je odtud překrásný výhled.

Barokní, bývalý poutní, kostel z doby před polovinou 18. století. Centrální osmiboká stavba s přízemním ochozem a čtvercovou sakristií v ose. V roce 2013 byl opraven.

 

Oprava kostela svaté Barbory 2013

 

     Celkový záměr:  Oprava krovu, šindelová krytina, fasáda,částečné odvodnění

 

              Rozpočtové náklady na opravu:

              Předpokládané náklady celkem:  5 129 212 ,- Kč

              Dotace SZIF:  90% rozpočtových nákladů

              Podíl farnosti: 10%

              Přispívající obce do farnosti patřící - stav k  6.12. 2013:

                            Volenice:  50 000,- Kč

                            Vševily:    50 000,- Kč

              Příspěvky jednotlivců:

                            Miluše Bukovjanová:  45 000,- Kč

                           + příspěvky ze sbírek