Chraštice

 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Původně gotický kostel z druhé poloviny 14. století (Soupis památek sice uvádí, že v kostele existoval zápis, uvádějící vznik kostela již v roce 1241, novější prameny jej však neuvádějí). Jako farní je zmiňován roku 1356 (zápisy z roku 1366 se na faře uchovaly ještě v roce 1762). Kostel byl přestavěn Janem Šťastným Chanovským a na Krašově v letech 1723–24.

Jednolodní obdélný kostel s presbytářem zakončeným dvěma segmenty šestiúhelníka. Presbytář je opatřen opěráky, dnes je plochostropý, původně však byl sklenut klenbou na klínových žebrech s ostruhovým podseknutím. V závěru presbytáře je fragment nástěnných maleb z 15. století. Po straně presbytáře je sakristie a kaple Božího hrobu.


Milan Caha (zdroj: Soukup J.: Soupis památek historických a uměleckých v Království českém, ročník 33. Politický okres písecký, Praha 1910), 16.7. 2009

 

 

Pravidelné mše svaté:

Neděle - 8:00 hod. - mše sv. 1x za 14dní a BS 1x za 14 dní dle aktuáních ohlášek

                                  
Středa - 18:00 hod. - mše sv.      ( letní období-mimo prázdniny)     

                  - 17:00 hod. - mše sv.      ( zimní období)                                      

Do farnosti Chraštice patří:

Chraštice, Bukovany, Holušice, Chraštičky, Kletice, Kozárovice, Mýšlovice, Řeteč, Sedlečko, Svojšice, Těchařovice, Tušovice, Vystrkov, Zbenice.

 

E-mail: rkf.chrastice@dicb.cz