Tochovice

Kostel svatého Martina

Jedna z nejstarších staveb obce, kostel sv. Martina zde stával již roku 1331 roku 1356 se stává farním. Roku 1624 byl kostel přidělen jako filiální k Bubovicům, později k Březnici r. 1788, načež r. 1837 zřízena v Tochovicích expozitůra, která byla roku r. 1858 povýšená na faru.
Ze starého kostela zbylo presbyterium, k němuž byla přistavěna nová loď s vysokou věží v letech 1899 až 1904. Gotický portál byl ponechán a staré náhrobníky byly do zdi zasazeny. Nejstarší náleží Benigně Kolovratové (zemř. 1554), sestře Filipiny Velserovny, manželky arcivévody Ferdinanda. Jiný patří Ludmile Kolovratové ze Švamberka ( zemř. 1562), Janu Josefu Šenovicovi a Anně Gabriele Šenovicové. Na věži byli tři zvony. Při kostele byl zřízen hřbitov, který byl rozšířen v roce 1888. V těsné blízkosti hřbitova je i bývalá budova nové fary.

 

Pravidelné mše svaté:

 

Výjimečně v neděli 19.8.2018 nebude v Tochovicích mše svatá v 11 hodin.

 
Mše svaté v blízkosti: Březnice - 9:30, Svatá Hora - 9:00, Chraštice - 11:00
 


Neděle - 11:00 hod.                                                                      (první neděle v měsíci jáhenská bohoslužba)

Čtvrtek - 18:00 hod. (pouze v lichém týdnu)

 

Do farnosti Tochovice patří:

Tochovice, Horčápsko, Hořejany, Chrást, Lisovice, Ostrov, Starosedlská Hrádek, Stará Voda.

Fotogalerie Tochovice