Děkovná dětská mše svatá 21.6.2015 a Dětské společenství 20.6.2015

21.06.2015 19:52

V sobotu 20. června 2015 se na faře uskutečnilo Společenství dětí. I přes nepříznivé počasí dětské společenství proběhlo. Děti si hrály uvnitř a vůbec jim nevadilo, že za okny fary prudce lije. Co jsme dělaly? Nejdříve jsme se seznámili s nově příchozími kamarády, zapálili světýlka a přáli si, aby toto světlo i po sfouknutí zůstavalo v našem srdci, hrály deskové hry, soutěžili v běhu po farských schodech, zpívali a připravovali se na děkovnou dětskou mši svatou, která se konala následující neděli 21. června 2015.

Celý program byl zakončen táborovým ohněm. I přes odpolední děšťové počasí se v podvečer vyčasilo a děti se svými rodiči a našimi pány faráři si mohli opéci buřtíky a následně zahrát honěnou a fotbal.

Všem dětem se celý netradiční program líbil a vůbec nechtěly jít domů.:-)

 

Fotografie z dětského společenství: https://svignacbreznice.rajce.idnes.cz/20150619_DetskeSpolecenstviFarniZahrada

Jméno: svignacbreznice

Heslo: svignac

 

V neděli 21. června 2015 v 9:30 hodin se v kostele sv. Ignáce z Loyoly uskutečnila děkovná mše svatá doprovázená zpěvem dětí našich farností. Mši svatou celebroval náš pan farář P. Metoděj Zdeněk Kozubík, OPraem. Děti se zapojily nejen zpěvem, ale i čtením čtení a přednesením svých přímluv. Děkovaly společně s celou farností za uplynulý školní rok a prosily o ochranu v nadcházejících prázdninách. S pomocí Boží děti zpěv zvládly a měly upřímnou radost z možnosti být tímto způsobem Bohu ještě blíže.

Všem, kteří se podíleli na realizaci dětské mše svaté, děkujeme!!!

 

Fotografie z dětské mše svaté: https://svignacbreznice.rajce.idnes.cz/20150621_DekovnaDetskaMseSv

Jméno: svignacbreznice

Heslo: svignac