Dětská mše svatá v Březnici

16.11.2014 09:30

V neděli 16. listopadu 2014 se opět konala v Březnici dětská mše svatá. Této bohoslužbě předsedal náš pan farář P. Metoděj Zdeněk Kozubík, OPraem., administrátor farnosti.
Mše svatá byla v režii dětí. Bohoslužbu doprovázely zpěvem písní, které nacvičily k liturgii a také svými přímluvami. Po mši svaté byly odměněny dobrotou z nedaleké cukrárny.

Této mši svaté předcházelo dětské společenství v sobotu 15. listopadu 2014. Celé setkání zahájila společná modlitba, následoval zpěv písniček, hry na farské zahradě, zpěv v kostele a příprava liturgie na dětskou mši svatou. V průběhu celého společenství děti posilovaly dobrotami upečenými jejich maminkami a tetami. 

Všechny děti zveme na další dětské společenství, které se uskuteční v době vánoční, bližší informace budou zveřejněny na www stránkách farnosti (záložka AKTUALITY) a na nástěnce na kostele. Všechny děti srdečně zveme!!!

Kontaktní osoby:
Jaroslav Nekl - tel. 603 474 568
P. Petr Hovorka - tel. 731 604 443


FOTOGRAFIE z dětské mše svaté budou k prohlédnutí na
https://svignacbreznice.rajce.idnes.cz/20141116_Detska_mse_svata/
Jméno: svignacbreznice
Heslo: svignac

(Stažení foto pouze pro soukromé účely)