Dětská mše svatá s doprovodem zpěvu dětí

21.09.2014 09:30

V neděli 21. 9 2014 se opět konala v Březnici dětská mše svatá. Této bohoslužbě předsedal P. Petr Hovorka, březnický kaplan.

Celá mše svatá byla v režii dětí. Bohoslužbu doprovázely zpěvem písní, které nacvičily k liturgii a také svými přímluvami. 

 

Této mši svaté předcházelo dětské společenství v sobotu 20. 9 . 2014. Celé setkání zahájila společná modlitba, následoval zpěv písniček, hry na farské zahradě, zpěv v kostele a příprava liturgie na dětskou mši svatou. Celé společenství bylo zakončeno opékáním špekáčků s rodiči a našimi pány faráři na farské zahradě a ochutnávkou upečených dobrot od maminek.

 

Všechny děti zveme na další dětské společenství, které se uskuteční v Adventu, bližší informace budou zveřejněny na www stránkách farnosti (záložka AKTUALITY) a na nástěnce na kostele. Všechny děti srdečně zveme!!!

Kontaktní osoby:

Jaroslav Nekl - tel. 603 474 568

P. Petr Hovorka - tel. 731 604 443FOTOGRAFIE z dětské mše svaté k prohlédnutí na

https://svignacbreznice.rajce.idnes.cz/20140921_Detska_mse_svata_s_doprovodem_zpevu_deti/

Jméno: svignacbreznice
Heslo: svignac

(Stažení foto pouze pro soukromé účely)