Dopis od Raviraje - léto 2016

11.09.2016 15:55

Drahý Otče Kozubíku, drazí sponzoři,

 

Tímto dopisem vás zdraví váš milující syn Raviraj Acharya. Jak se máte? Já se mám dobře. Počasí u nás je velmi horké. Jaké  počasí je u vás? Vyřiďte mé pozdravy celé farní rodině.

 

Náš 3. semestr začal v listopadu. Připravoval jsem se na zkoušku, která dopadla dobře.

Ve srovnání s druhým semestrem, moje známky ve třetím semestru jsou příznivější.

Pilně jsem se připravoval  na 4. semestr a jsem si jistý, že dosáhnu vyššího skóre než ve třetím semestru.

 

Od prosince do 25. ledna probíhala stávka vyučujících. V důsledku toho, jsme čelili mnoha problémům. Byly ovšem třídy, kde se stávka vůbec nekonala. Od té doby jsme měli denně výuku a  extra hodiny  o nedělích.

 

Po zkouškách v listopadu nám bylo uděleno pár dní volna. O prázdinách jsem jel  se svými přáteli na výlet do Murdeshwar a Idagunji. Také jsem jel za mou babičkou, kde se konala fantastická svatební oslava mého bratrance.

 

18. března se na naší škole slavil „Den talentů“. Všichni studenti se podíleli a předváděli svůj talent. Program byl velmi rozmanitý a zahrnoval tanec, drama, napodobování, zpěv filmových písní atd. Také den výročí naší školy 6. dubna byl oslaven velmi důstojně. Byli pozváni významní hosté. Studentský program probíhal od14.00 do 18.00 odpoledne. Program zahrnoval remix tanec atd.

 

V naší vesnici, personál našeho centra uspořádal 3. setkání, kde se zhodnotily všechny aktivity za rok 2015-16.

 

Než jsem začal psát tento dopis, zaměstnanci kanceláře nám promítali video. To video bylo o  vztahu matky a syna, a o tom,  jak zapomínáme poděkovat za všechno, co pro nás obětovala. Toto video mě naučilo  milovat své rodiče a být jim věrný do konce života.

 

Jako každý rok, tak i letos jsem dostal vaším jménem  tašku na nootebook a deštník. Děkuji  za vaši laskavou podporu.

 

Vaše milující dítě

 

Raviraj