Dopis od Raviraje - Vánoce 2016

31.12.2016 00:00

Drahý Otče Kozubíku, drazí dárci,

 

hodně lásky od Raviraje a jeho rodiny. Mám se dobře a těším se dobrému zdraví. Doufám, že jste také zdraví. Rád bych Vám popřál „Radostné Vánoce a šťastný nový rok 2017“.

 

Nejprve bych začal mým studiem. V měsíci září jsem zakončil moje druhé interní zkoušky. Dostal jsem dobré známky ve všech předmětech. V listopadu mám semestrální zkoušku. Pracuji poctivě na tom, abych získal dobré známky, denně vstávám brzy a učím se podle rozvrhu, doufám, že výsledky zkoušky dopadnou dobře.

V koleji provedli naši lektoři výběr vedoucího třídy, z naší třídy se chtěli 4 členové stát vedoucími. První výběr byl uskutečněn hlasováním. Poté byli vybráni jednotliví studenti.

Dále jsem navštívil seminář pořádaný centrem zaměřený na osobnostní rozvoj, zdraví a rozvoj některých důležitých hodnot v životě.

Na škole také probíhal tradiční den, což je speciální záležitost pro vysokoškoláky. Všichni chlapci měli na sobě košile, dothi a dívky saree. Nafotil jsem mnoho fotek s kamarády. Tento den je pro mne památný. Tento den se slaví s cílem zachovat indické tradice. Ovšem např. oblečení - v listopadu všechny dívky a chlapci chtějí nosit westernové oblečení, ale indické tradice se vrací zpět a já rád nosím saree.

V naší vesnici bylo setkání rodin příjemců podpory. Během toho setkání jim byli předány informace o alternativním vedení a odpovědnosti. Byli vytvořeny čtyři skupiny a každé z nich byl zadán úkol. Naše skupina měla namalovat „ ovocný strom“. Po dokončení našeho malování jsme měli vysvětlit, jak jsme byli schopni, jako skupina dokončit úkol.

 

Děkuji za dárek, který jsem obdržel Vaším jménem od centra. Přeji krásné Vánoce.

 

Vaše milující dítě

Raviraj