P. Zdeněk Metoděj Kozubík odchází z Březnice

28.10.2018 09:30

P. Zdeněk Metoděj Kozubík odchází z Březnice na Island

 
 
Otec Metoděj odchází k 29. říjnu 2018 z farnosti Březnice a přilehlého okolí do komunity na Islandu.
 
Poslední mše svatá s otcem Kozubíkem bude v neděli 28. října 2018 (mše sv. dle rozpisu).
 
Chceme otci zakoupit dárek na rozloučenou, prosím tedy farníky o příspěvek (vybírá paní Helena Drnková).
 
 
 
Po přechodné období bude farnosti spravovat P. Mariusz Klimczuk.