Podzimní dětská tábor - fara Mirovice

24.10.2014 17:00

Podzimní dětský tábor

Ve dnech 24. až 26 října 2014 opět mirovická fara ožila. Konal se podzimní dětský víkendový tábor.

Během třídenního pobytu děti pronikly do tajů morseovky, vytvářely obrázky z přírodních materiálů. Byla také připravená stopovaná s různými otázkami a úkoly. Při menším kurzu první pomoci se děti dozvěděly, jak si ošetřit odřené koleno, zastavit krvácení z nosu. Vyzkoušely si také, jak se používá resuscitační rouška. Sobotní večer se pak nesl v rytmu dětské diskotéky, kterou si účastníci uměli užít do sytosti.

Nechyběl ani zpěv písní, který doprovázel i naší nedělní mši svatou. Poté jsme společně poobědvali i s naším panem farářem. Zbytek odpoledne jsme věnovali společenské hře „Activity“, při které jsme pantomimou předváděli počítačový virus či popeláře, kreslili poklop na máslo. Užili jsme si spoustu legrace. Mezitím se čas nachýlil a všichni jsme se museli rozloučit. Přestože nám po dobu tábora počasí nepřálo, nechtělo se nám vůbec domů. Všichni jsme odjížděli plni dojmů a zážitků a těšíme se na další společnou akci.

Děkujeme P. Petru Hovorkovi za jeho milý a vstřícný přístup k nám pořadatelům i k dětem, i za to, že nám umožnil pobyt na faře a pomohl nám s touto úspěšnou akcí. Poděkování patří také všem ostatním, kteří se podíleli na přípravě celého podzimního tábora.

Za vedoucí a pořadatele Jan Novotný