Postní dětská mše svatá

01.03.2015 09:30

Postní dětská mše svatá - 1. března 2015

V neděli 1. března 2015 se v kostele sv. Ignáce z Loyoly v Březnici uskutečnila dětská postní mše svatá, kterou koncelebroval náš pan kaplan P. Petr Hovorka. Celou mši svatou doprovázel zpěv dětí našich farností. Ale to nebylo vše. Dvě děti se střídaly ve čtení úvah o našich chybách - úkon kajícnosti a jiné dvě děti četly čtení. 

I náš pan kaplan zapojil děti do svého kázání, které se týkalo Proměnění na hoře Tábor. Děti držely Kříž, Desatero, Písmo svaté, 3 ovečky, hvězdičky a květiny - cílem celého kázání bylo přiblížit to, že máme poslouchat Pána Ježíše, řídit se jeho pokyny, mít se navzájem rádi, nehádat se, neubližovat lidem okolo, dělat všem radost a zároveň plnit své povinnosti...

Děti se vystřídaly i ve čtení přímluv a nesly obětní dary. 

Se svou katechetkou paní Helenkou Hochmutovou připravily ztvárnění "Křižovatky" - Místa setkání nebo nárazu, které může být příčinnou něčeho dobrého, ale i zlého.

Celá mše svatá se s Boží pomocí vydařila. Děti měly velikou radost.

Chceme touto cestou poděkovat všem, kteří se na přípravě i realizaci celé postní dětské mše svaté podíleli.

 

Fotogalerie z akce: https://svignacbreznice.rajce.idnes.cz/20150301_Postni_detska_mse_svata

Jméno: svignacbreznice

Heslo: svignac