Pouť Korunovace - Svatá Hora

10.06.2018 11:00

Oslava výročí korunovace milostné sošky Panny Marie svatohorské a Hlavní pouť české církevní provincie
10. června 2018 7:30 - 10. června 2018 16:30

Svatá Hora
 

 

ŘKF při kostele Nanebevzetí P. Marie na Svaté Hoře ve spolupráci s Arcibiskupstvím pražským a Městem Příbram vás zve na 286. výročí korunovace milostné sošky P. Marie Svatohorské ve dnech 9. a 10. června 2018, které bude slaveno současně jako Národní pouť české církevní provincie.

V předvečer slavnosti je pro poutníky připraveno slavení českých mariánských nešpor v 19.00 u Korunovačního oltáře, po nichž v 19.30 následuje mešní liturgie s následným světelným průvodem.

V den slavnosti bude hlavní program na svatohorském náměstí zahájen v 10.00 krátkou přednáškou PhDr. Věry Smolové z historie Svaté Hory. V 10.30 následuje společná modlitba růžence. Hlavní mši sv. v 11.00 bude celebrovat Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a primas český, a to za spoluúčasti českých a moravských biskupů. Účast přislíbili též zástupci veřejného života. Slavnostní liturgie bude zakončena mariánským průvodem.

Odpolední program bude zahájen slavnostním koncertem v 14.00 v basilice. V 15.00 bude následovat pobožnost křížové cesty na Toufarově louce v parku a program bude zakončen v 16.00 slavnostním požehnáním s žehnáním předmětů v basilice Nanebevzetí P. Marie. Prohlídky areálu se budou konat od 13.00, 14.00 a 15.00 hodin. Muzeum bude k dispozici celý den.

Další mše sv. v 7.30, 9.00. Odpolední mše sv. v 15.30 NEBUDE!