Poutní mše svatá - sv. Ignác

05.08.2018 10:00

Poutní mše svatá - sv. Ignác

- neděle 5. sprna 2018 - celebruje P. Krzysztof Strzelczyk, CSsR. - redemptorista ze Svaté Hory

- ranní od 8 hodin

- poutní mše sv. od 10 hodin.