První svaté přijímání 7. 6 .2015

07.06.2015 09:30

První svaté přijímání 7. 6 .2015

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ V NAŠEM KOSTELE

Týden po úspěšné akci Noc kostelů 2015, zažil kostel svatého Ignáce z Loyoly a svatého Františka Xaverského další slavnost, a sice První svaté přijímání.  V neděli 7. června 2015 přijalo šest dětí poprvé do svého srdce proměněného Krista v podobě chleba a vína.

Děti chodí 1x týdně na náboženství na Základní škole v Březnici. Pod vedením pana kaplana P. Petra Hovorky prošly ještě bezmála půlroční přípravou, než mohly tuto svátost přijmout.

Na mši svatou byly děti slavnostně oblečené a spolu s jejich nejbližšími s nimi slavila celá farnost. Při mši svaté jim zazpívali jejich starší kamarádi z farnosti.

Ať je dětem tato, pro křesťany, důležitá svátost posilou na jejich cestě životem!     

Katechetka Helena Hochmutová

                                                                                           

 
Jméno: svignacbreznice
 
Heslo: svignac