Půst - Papež František nás vybízí

02.02.2016 21:47

Papež František nás vybízí


SvatyRokMilosrdenstviPostní doba svatého roku nechť je prožívána obzvláště intenzivně jako velká příležitost ke slavení a zakoušení Božího milosrdenství. Nad kolika stránkami Písma lze rozjímat během postní doby, abychom objevili milosrdnou Otcovu tvář! Slovy proroka Micheáše můžeme také opakovat: Ty, Pane, jsi Bůh, který odpouštíš nepravost a promíjíš hřích, netrváš na svém hněvu, ale máš zálibu v milosrdenství. Ty, Pane, se vrátíš a smiluješ se nad svým lidem. Nebudeš dbát na naše viny a svrhneš do mořských propastí všechny naše hříchy (srov. Mich 7,18-19). 
V čase modlitby, půstu a dobročinnosti lze rozjímat konkrétněji o těchto slovech proroka Izaiáše: „Není půstem, který chci, spíše toto: rozvaž nespravedlivá pouta, uvolni uzly jha, utiskované propusť na svobodu, zlom každé jařmo! Lámej svůj chléb hladovému, popřej pohostinství bloudícím ubožákům; když vidíš nahého, obleč ho, neodmítej pomoc svému bližnímu. Tehdy vyrazí tvé světlo jako zora, tvá jizva se brzy zacelí. Před tebou půjde tvá spravedlnost a za tebou Boží sláva. Tehdy budeš volat, a Hospodin ti odpoví, křičet o pomoc, a on řekne: ‚Zde jsem!‘ Přestaneš-li utlačovat, ukazovat prstem, křivě mluvit, nasytíš-li svým chlebem hladového, ukojíš-li lačného, tehdy v temnotě vzejde tvé světlo, tvůj soumrak se stane poledním jasem. Hospodin tě stále povede, v nedostatku ukojí tvou touhu, posílí tvé údy. Budeš jako zavlažovaná zahrada, jako živé zřídlo, jehož voda nevysychá“ (Iz 58,6-11). (Misericordias Vultus, 17)

Zasílání SMS a e-mailů s myšlenkou na každý den postní doby
Biskupství ostravsko-opavské vám chce pomoci k intenzivnějšímu prožití postní doby, ke kterému vybízí papež František, touto nabídkou: Během dnů postní doby bude formou SMS nebo e-mailu každodenně zájemcům rozesílat krátké myšlenky o milosrdenství. Budou to myšlenky myšlenky těchto osobností:
od Popeleční středy a 1. týden: papež Benedikt XVI.; 2. týden: sv. Faustyna Kowalská; 3. týden: sv. Jan Pavel II.;4. týden: sv. Pater Pio z Pietrelciny; 5. týden: bl. Matka Tereza z Kalkaty; Svatý týden: papež František
 
Registrace telefonních čísel a e-mailů je aktivní

Rozesílání SMS není nijak zpoplatněno.
Na konci postní doby budou zaregistrované e-maily a telefonní čísla vymazána a nebude se s nimi dále nijak nakládat.

ODKAZ PRO REGISTRACI