ŘKF - P. Kozubík končí duchovní službu v našem regionu

08.10.2018 09:32

ŘKF - P. Kozubík končí duchovní službu v našem regionu

 

P. Kozubík končí duchovní službu v našem regionu – 7. 10. 2018 P. Zdeněk Metod Kozubík, OPraem. (člen Řádu premonstrátských řeholních kanovníků) se v neděli 7. října loučil s mirovickou farností, kde působil od ledna roku 2014 v rámci pravidelných výměn „duchovních bydlících v Březnici“ s administrátorem farnosti P. Klimczukem. V další duchovní službě bude P. Kozubík pokračovat v rámci misií na vzdáleném Islandu. Mše svaté se s dalšími věřícími z farnosti zúčastnil generální vikář českobudějovické diecéze Mons. ThLic. David Henzl. V promluvě zdůraznil současné problémy římskokatolické církve nejen v České republice, ale i v celé Evropě, které jsou spojené s velkým nedostatkem kněží. Českobudějovická diecéze nemá žádné nové studenty kněžství. Během následujících deseti let se počet sloužících duchovních sníží o jednu třetinu z důvodů odchodů do penze. V budoucnu nebude možné vyhnout se dalšímu slučování farností a omezování bohoslužeb. Za město i věřící se s P. Kozubíkem rozloučila místostarostka Marie Hrdinová. Předala mu nejen kytici, ale i Paměstní list a fotografii připomínající jeho první mši v Mirovicích v neděli 26. ledna 2014. K přáním štěstí, zdraví a Božího požehnámí v další činnosti i osobním životě se přidal rovněž Mons. David Henzl. Marie Hrdinová

 

ŘKF - P. Kozubík končí duchovní službu v našem regionu - 7..pdf (501917)