Setkání seniorů

12.09.2018 08:45

Setkání seniorů se uskuteční ve středu 12. září 2018 po ranní mši svaté cca v 8:45 hod. na faře.