Vánoční přání od Raviraje

29.12.2015 00:00

Drazí sponzoři, drahý Fr. Metoději Zdeňku Kozubíku,

 

 

Srdečný pozdrav od vašeho milujícího syna Raviraje. Těším se dobrému zdraví. Prostřednictvím tohoto dopisu vám všem přeji radostné Vánoce a šťastný nový rok.

 

Nyní studuji 2. rok na B. Com. Moje první interní zkouška byla provedena od 26.8. do 29.8. Druhá zkouška od 7. 10. do 10.10. Jelikož jsem se dobře připravoval na zkoušky, výsledkem byly dobré známky.

 

V našem centru byl pro vysokoškoláky uskutečněn seminář. Studenti se měli rozdělit na skupiny podle svého směru, který si při studiu vybrali – umění, obchod a věda a debatovat mezi skupinami. Museli jsme prokázat, že tato námi zvolená kombinace studia je nejlepší pro naše budoucí pracovní uplatnění.

 

Sir Anthony nás motivuje, abychom rozvíjeli své dovednosti a znalosti v anglickém jazyce, počítačích, prodeji a marketingu, fotografování, účetnictví, kosmetice, stříhání, šití, ovládání internetu, atd.

 

Pracovníci centra zajistili setkání rodičů a příjemců v Allanki. Sir Anthony vysvětlil posílení vztahu mezi rodiči a dítětem a poskytl jim informace o stipendiu.

 

V jednom našem semináři jsme podstoupili zkoušky zaměřené na konkurenceschopnost. Bylo nám vysvětleno, že pokud chceme čelit konkurenci, musíme mít všeobecné znalosti, znalosti IT a angličtinu. Také nám bylo vysvětleno, jak se jednoduchým způsobem vypořádat s bankovnictvím a

zkouškou z dopravy.

 

Museli jsme odeslat program na školu našemu řediteli. Ten, odešel tento rok do důchodu. Všichni se cítíme smutní, protože byl velmi dobrosrdečný a měl stejně rád všechny studenty.

 

Děkuji velmi pěkně za krásný dárek, který jsem dostal od centra na Deepavali (svátek světla).

 

Vaše milující dítě

Raviraj