Poutní zájezd otce Mariusze do Lurd

ttp://svignacbreznice.rajce.idnes.cz/20170528_PoutLurdy

Jméno: svignacbreznice

Heslo: svignac

 

 

S cestovní kanceláří MIKLAS TOUR na poutním zájezdu

po trase Ženeva, Ars, Taizé, Cluny, Paray le Monial, Nevers, LURDY, Avignon,

LA SALETTE

 

Moji milí. Po návratu z poutního zájezdu do Lourdes se s Vámi chci podělit o své zážitky. Jel jsem sice jako poutník, ale CK Miklas Tour mne požádala o duchovní doprovod poutníků. Rád jsem tento úkol přijal. Sloužit jsem mše svaté a zpovídal. Věřící se na mně obraceli s nejrůznějšími prosbami a já jsem následně odkazoval na vedoucího zájezdu. A to byl můj další úkol – být prostředníkem mezi poutníky a vedoucím zájezdu. Musím říci, že spolupráce, po této stránce, byla výborná J.  Nastoupil jsem mezi posledními poutníky v Praze, v pátek 19. května 2017. Za „doprovodu“ bouřek a blesků jsme překročili německou a rakouskou hranici, abychom v sobotu 20. května 2017 dopoledne dorazili do Švýcarska, do Ženevy. V Ženevě jsme měli naši první mši svatou, což bylo první, co jsme absolvovali na naší poutní cestě. Pak jsme celé odpoledne obdivovali krásu Ženevy. Odpoledne jsme vyrazili do Francie s noclehem v městě Ars. V neděli 21. května 2017 jsme v Ars prožili celé dopoledne. Navštívili jsme kostel, kde sloužil mše svaté a zpovídal Jan Maria Vianney. Také jsme viděli faru, kde sv. Jan Maria Vianney bydlel a která je ve stavu z tehdejších dob. Dopoledne jsme z Ars odjeli do Taize. Po cestě jsme se zastavili nejen na hřbitově v Taize, kde je pohřben bratr Roger – zakladatel ekumenické komunity v Taize, který byl zavražděn rukou psychicky nemocné ženy – ale také jsme navštívili centrum komunity. Po cestě do Lourdes jsme zajeli do Cluny, kde jsou ruiny kdysi slavného benediktinského opatství, které založil sv. Bernard z Clairvaux. Po návštěvě těchto míst jsme konečně dorazili do místa naší další mše svaté – Paray le Monial – místa zjevení Nejsvětějšího Srdce Ježíšova sv. Markétě Marie Alacoque. Po mši svaté jsme odjeli do Nevers – místa posledního odpočinku sv. Bernadety, vizionářky z Lourdes. Chvíli jsme se zastavili a modlili u její skleněné rakve a poté jsme se pomodlili růženec u repliky lourdské jeskyně zjevení. Pak jsme odjeli na nocleh do hotelu. Těšili jsme se velice na následující den, pondělí 22. května 2017, který byl dnem odjezdu z Nevers do Lourdes. Tam jsme dorazili odpoledne a v 17.00 hodin jsme měli v Lourdes naší první mši svatou. V Lourdes jsme byli do čtvrtečního rána 25. května 2017, a tak jsme si mohli dostatečně odpočinout po náročné cestě autobusem J. V Lourdes jsme měli velký časový prostor samy pro sebe. Každý den jsem sloužil mši svatou pro své poutníky. Nicméně raději jsme se drželi našeho světského průvodce. V Lourdes jsme navštívili mlýn Boly, kde se Bernadeta narodila, bývalé vězení Cachot, kde rodina Soubirous krátce bydlela před zjevením a farní kostel sv. Petra. Také jsme navštívili jeskyni Zjevení s pramenem zázračné vody. Vykonali jsme si také pobožnost křížové cesty. Také jsme se měli možnost koupele v zázračné vodě, rád jsem této možnosti využil. Také jsme zapálili docela velkou svíčku za ty všechny, kteří nás prosili o modlitbu, jak za zemřelé tak i za živé členy jejich rodin. V úterý a středu jsme se také zúčastnili světelného průvodu. Také jsme pamatovali na to, abychom něco z Lourdes přivezli našim známým, přátelům, členům rodiny apod. Proto jsme každý den pobytu v Lourdes navštěvovali charitní prodejnu, abychom jim přivezli něco na památku. A pak přišel čtvrtek 25. května 2017, Slavnost Nanebevstoupení Páně, den odjezdu z Lourdes. Ráno v 7.00 jsme měli v Salaši – kapli sv. Bernadety – naši, tento den, první mši svatou. Poté byla snídaně a hned po ní jsme šli na mezinárodní mši svatou, která začínala v 9.00 hodin ráno. Hned po ní jsme už opouštěli Lourdes, protože jsme spěchali do La Salette. Po cestě do La Salette jsme se zastavili v Avignonu a navštívili Papežský palác ze 14. století, abychom poté odjeli do Bolléne na nocleh. A další den nám ukončil náš pobyt, po snídani jsme odjeli do La Salette, místa zjevení malým pasáčkům v roku 1846. Tam byla naše poslední poutní mše svatá. Odpoledne jsme měli čas na občerstvení, soukromou modlitbu a rozjímání. Někteří poutníci také vystoupili na horu Gargas – 2200 m. Též jsme se zúčastnili světelného průvodu. A večer ve 22.00 hodin, jsme opustili Francii a jeli zpět do Čech, a tím skončil náš poutní zájezd.

Moji milí. Možná se ptáte, co jsem si z poutě odnesl já? Mým přáním bylo jet do Lourdes. Po cestě jsem navštívil spoustu zajímavých míst. Mne samotného zaujalo, že ostatky sv. Jana Marie Vianneye – faráře Arského, a zároveň patrona všech farářů – který zpovídal od půlnoci do 16.00 až 17.00 hodin – je ve skleněné rakvi tak, jak zemřel. Stejně tak je to i s tělem sv. Bernadety Soubirous, taktéž i s tělem sv. Markéty Marie Alocouqe v Nevers. Jejich těla nejsou v žádném případě balzamovaná. Jsou uložena tak, jak zemřeli. Kdyby se mne někdo náhodou ptal PROČ? Tak mu odpovídám touto větou: JE TO BOŽÍ VŮLE. Jiné vysvětlení není.

Závěrem bych Vás chtěl ujistit, že jsem se za všechny osoby a věřící, kteří mně žádali o modlitbu při mé cestě do Lourdes, pamatoval. Za Vás všechny, jak z mých farností, tak i z farností otce Kozubíka, jsem odsloužil mši svatou na Slavnost Nanebevstoupení Páně.

Přeji Vám všem krásné prázdniny J.

 

                                                        P. Mariusz Klimczuk.