AKTUALITY

ODBĚR AKTUALIT

07.09.2014 18:53
CHCETE ODEBÍRAT AKTUALITY Z ŘÍMSKOKALICKÉ FARNOSTI BŘEZNICE? MÍT VŽDY NA E-MAILU AKTUÁLNÍ NOVÉ INFORMACE Z AKTUALIT BŘEZNICKÉ FARNOSTI? ZAREGISTRUJTE SVŮJ E-MAIL NA TOMTO ODKAZE http://farnost-breznice-u-pribrami.webnode.cz/odber-novinek/ NEBO NAPIŠTE E-MAIL NA WEBMASTER.RKFBREZNICE@SEZNAM.CZ

Sbírka na opravu varhan v kostele sv. Ignáce z Loyoly v Březnici

27.08.2017 09:30
Sbírka na opravu varhan v kostele sv. Ignáce z Loyoly v Březnici   - varhany jsou vážně napadeny červotočem a odhadovaná cena opravy je Kč 1.500.000,-     RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR (varhany kostela sv. Ignáce v Březnici)   Identifikace nástroje Předmět:...

Vánoční bohoslužby 2017-2018

23.12.2017 16:00

Vánoce 2017

24.12.2017 22:00
  VÁNOCE 2017 O Vánocích na nás působí nesmírné bohatství symbolů a znamení. Slovo Vánoce má ve svém kořeni slovo noc. Nejen české, ale i německé – Weihnachten. Stille Nacht, heillige Nacht. Tichá noc, svatá noc. Bůh k nám přichází v této hluboké a dlouhé noci roku. Vánoce slavíme...

Adorace a mše sv. není

02.01.2018 16:30
V úterý 02.01.2018 + 09.01.2017 16:30--18:00 není adorace a mše sv. v kostele v Březnici

MODLITBY MATEK

02.01.2018 19:00
Modlitby Matek se uskuteční ve úterý 2. ledna 2018 v 19 hodin na faře.

Setkání seniorů až v novém roce

03.01.2018 08:45
Setkání seniorů se uskuteční ve středu 3. ledna 2018 po ranní mši svaté cca v 8:45 hod. na faře.

Adorace každý týden před úterní mší svatou

16.01.2018 16:00
Adorace každé úterý přede mší svatou. Adorace v zimním období začíná v 16:00 hodin Mše svatá v 16:30 hodin. 

5. Mezifarní ples v Hlubyni

19.01.2018 18:00
Římskokatolická farnost Mirovice a Březnice vás všechny srdečně zvou na společenský večer v Hlubyní. Všichni jsou srdečně zvání. Děti, mládež i dospělí..... Více na 5.MezifarníPles19.1.2018.pdf (151852)   Odkaz...