Doporučené akce mimo naše farnosti

Novoroční koncert Třemšínských Kvítek v kostele sv. Jana Nepomuckého v městském kostele v Rožmitále pod Třemšínem

07.01.2017 17:00
Novoroční koncert Třemšínských Kvítek  v kostele sv. Jana Nepomuckého v městském kostele v Rožmitále pod Třemšínem se uskuteční v sobotu 7. ledna 2017 od 17 hodin.

ŘKF - Biskup Karel Herbst je letos dalším hostem

06.11.2016 11:00
ŘKF - Biskup Karel Herbst je letos dalším hostem - 6.11.20..pdf (984,4 kB)

SVĚTOVÉ DNY MLÁDEŽE V KRAKOVĚ

25.08.2016 00:00
- SVĚTOVÉ DNY MLÁDEŽE V KRAKOVĚ - 25. - 31. července 2016 - Krakov - plakát hymna SDM - https://krakov2016.signaly.cz/1501/oficialni-hymna-sdm

Národní pouť do Krakova

28.05.2016 09:00

Odpustky – projev plnosti Otcova milosrdenství

02.11.2014 21:54
U příležitosti Velkého jubilea Vtělení svatý Jan Pavel II. napsal, že Bůh prostřednictvím služby církve šíří ve světě své milosrdenství skrze vzácný dar, který je nazýván starobylým jménem odpustky, a že jsou odpustky projevem plnosti milosrdenství Otce (srov. Incarnationis mysterium 9). Tím se v...

Halloween a křesťanství

31.10.2014 20:00
V poslední době se stále víc do našich škol dostává slavení svátku Halloween. Chtěla jsem se zeptat, jestli je tento svátek slučitelný s křesťanstvím a jestli jeho aktivní slavení není v rozporu s naší křesťanskou vírou. V naší farnosti jsou na to velmi rozdílné názory. Někteří tvrdí, že na tom nic...

Závěrečná zpráva biskupské synody o rodině v češtině

31.10.2014 13:57
Závěrečná zpráva je shrnutím toho, o čem diskutovali biskupové během mimořádného shromáždění biskupské synody ve dnech 5. – 19. října 2014. Zároveň má sloužit jako podklad pro reflexi s ohledem na řádné shromáždění, jež proběhne na podzim roku 2015. Vatikán: Závěrečná zpráva biskupské synody je...