Hnutí Modlitby Matek

Modlitební skupinka s názvem „Modlitby matek“  je určená maminkám, které pociťují touhu se modlit za své děti. Zúčastnit se může každá žena se srdcem matky, jak mladá tak starší, svobodná či bezdětná. Modlitby matek se konají 1x za 14 dní vždy v úterý v 19 hodin ve farním sále březnické fary. Vchod z farní zahrady. Všechny ženy s touhou modlit se za děti jsou srdečně zvány.

 

Podrobnější informace o termínu konání MM na záložce AKTUALITY nebo na vývěsce na kostele.

 
 

Informace o hnutí Modlitby Matek (MM)  https://www.modlitbymatek.cz/modlitebni-setkani

Spiritualita hnutí MM je cesta úplného odevzdání se. Učíme se žít život Ježíšovy Matky.                          

Při modlitbách odevzdáváme sebe, své děti a své drahé do Ježíšových rukou ve velké důvěře, že On může všechno.

 

"Odevzdat se znamená klidně zavřít oči své duše a dovolit Ježíšovi,

 aby nás přenesl v náručí na druhý břeh;

 jako dítě, které spí v matčině náručí. "                          (Novéna odevzdanosti)

 

Základní zásady:

Neradit: skrze společnou modlitbu hledáme Boží řešení konkrétního problému té které matky.

Nepomlouvat: učíme se milosrdenství vůči bližnímu i tak, že nemluvíme o špatných vlastnostech druhých lidí.

Nevynášet: důvěrné věci, o kterých mluví matky na našich setkáních, nikde jinde nevyprávíme. Často jde o bolestivé a osobní záležitosti. Budujeme tak vzájemnou důvěru.

 

Modlitební setkání

Při našich modlitbách sedíme nebo klečíme kolem stolu, na který položíme kříž, Písmo svaté, svíčku a košík, do kterého na závěr setkání vkládáme papírová kolečka se jmény našich dětí a těch, které chceme odevzdat do Ježíšových rukou.

Prosíme hned na začátku Ducha svatého, aby vedl naše setkání, prosíme za ochranu, odprošujeme a odpouštíme, modlíme se za jednotu srdce a mysli všech ve skupince, chválíme Pána písní a modlitbou, čteme Písmo svaté, při kterém se sdílíme s ostatními matkami se svými problémy

Snažíme se porozumět tomu, co chce Pán každé z nás osobně říct. Vzájemně si neradíme, ale všechny problémy vkládáme do modlitby. O důvěrnostech, které přednesou matky při modlitbě, nemluvíme nikde mimo skupinky.

Skrze modlitby Pán utváří nová přátelství. Jsme otevřené přijmout do skupinky nové matky – tělesné, ale i duchovní. Nezapomínáme, že nemusí být ze stejné církve jako my, případně že nemusí mít zkušenosti s modlitbou v malém společenství.

Setkáváme se jednou za 14 dní, vždy v ten samý den i hodinu. Modlíme se, aby Pán poslal do našich skupinek všechny maminky, které tam On chce mít a které to potřebují.

Když jedna matka předává své děti do Ježíšových rukou, ostatní ji v tichu podporují modlitbou. Na MM se ani jedna matka nemodlí sama. Skrze tyto modlitby zažívají matky hluboký klid a požehnání, protože se osobně setkávají s Ježíšem a také proto, že cítí podporu ostatních matek.

Na každém setkání se vždy modlíme všech devět modliteb z modlitební brožurky MM, kterou dostanete na prvním setkání.

Modlíme se modlitby z brožurky, ke kterým můžeme přidat i spontánní modlitby. Modlitby v brožurce mají jednoduchá slova, kterými mateřské srdce promlouvá k Otci.

 

Kolečka (kolečka vystřižená z papíru), na něž napíšeme jména svých dětí. Každé dítě má jedno papírové kolečko. Partnery ženatých a vdaných dětí připíšeme na stejnou stranu kolečka. Jména jejich dětí na zadní stranu. Pokud by některá maminka prožila bolest ze ztráty nenarozeného dítěte, může se modlit k Duchu svatému, aby jí vnukl pro toto dítě jméno (první, které ji napadne), a vytvoří pak kolečko i pro něj, neboť i ono je součástí rodiny. Pro matky, které bohužel nad jeho ztrátou truchlí popř. je trápí výčitky svědomí, je to často zdroj uzdravování a klidu. Pán chce léčit zlomená srdce. Můžeme přidat i kolečko za manžela a vnoučata. Doporučujeme, aby si každá z nás adoptovala kněze jako duchovního syna, pomáhala mu modlitbami, a proto ke kříži položila i kolečko s jeho jménem. Když jiné matky vědí, že se modlíme za děti, často nás prosí, abychom se pomodlily za jejich děti nebo za jiné děti, které to potřebují. Tyto děti nepíšeme na kolečka (neboť předávání dětí je osobní věc), ale zapisujeme je do sešitu a každý týden tyto nové úmysly čteme. Nezapomeňme si zapsat i vyslyšené modlitby.

Proč kolečka?

Tak jako v jiných oblastech MM, cítíme, že Pán nás vede i v detailech. Vždy jsme používaly kolečka. Lze je chápat jako symbol lásky matky k dětem, která je jako kruh, protože nemá hranic. Pokud každá skupinka postupuje stejně, navzájem nás to spojuje.

Co dělat s kolečky po setkání?

Necháváme je v košíku v domě, kde se setkání konalo, a na začátku dalšího setkání si každá najdeme jména svých dětí, abychom je znovu předaly Ježíši.

Když naše děti předáme do Ježíšovy péče na prvním setkání, proč to musíme dělat každý týden?

Přestože předáme děti do rukou Ježíše a na setkání cítíme úlevu, po pár dnech se o ně opět začínáme strachovat. Proto naše předsevzetí a předávání Ježíši opakujeme nejlépe každý týden.

 

Kontakt na březnické MM:

Ludmila Štefaniková – tel. 775048159, e-mail: brettlo@seznam.cz

Lenka Neklová – tel. 737261419, e-mail: neklova.lenka@seznam.cz

Hnutí Modlitby Matek články

Dopis národní koordinátorky Modliteb Matek + svědectví

24.03.2020 11:38
Milé maminky, drahé sestry v Kristu.... opět vás pozdravuji a ujišťuji vás, že jste denně v našich modlitbách! Zároveň vám maminkám zprostředkovávám hned několika kněžských požehnání. Prosím, neustávejte v pravidelné modlitbě matek, ať už jste propojení elektronicky či se modlíte sami! Ve stejný...