Rozpis bohoslužeb:  

        

V neděli 4.8.2019 - mše sv. v 10 hodin pouze v Březnici - hlavní poutní mše sv.

Bohoslužby Březnice

Neděle

 9:30 hod.

Pondělí

 -

Úterý

 

18:00 hod.  (letní období)     

ADORACE od 17:30 hod.

 
(17:00 hod. zimní období)
ADORACE OD 16:30 hodin

Středa

8:00 hod.

Čtvrtek

-

Pátek

18:00 hod - 1.pátek v měsíci (letní období)

17:00 hod. - 1. pátek v měsíci (zimní období)

8:00 hod. - ostatní pátky

Sobota

 -

 

Bohoslužby v ostatních farnostech - viz Hlavní menu - NAŠE farnosti

Bohoslužby v ostatních farnoste