Rozpis bohoslužeb:  

        

 
 

Bohoslužby Březnice od 6.1.2019

Neděle

 9:30 hod.

Pondělí

 -

Úterý

18:00 hod.  (letní období)     

ADORACE od 17:30 hod.

V Květnu místo Adorace Májová pobožnost po mši svaté
 

(17:00 hod. zimní období)

ADORACE OD 16:30 hodin

Středa

-

Čtvrtek

-

Pátek

18:00 hod - 1.pátek v měsíci (letní období)

17:00 hod. - 1. pátek v měsíci (zimní období)

8:00 hod. - ostatní pátky

Sobota

 -

 


 

Bohoslužby v ostatních farnostech - viz Hlavní menu - NAŠE farnosti

Bohoslužby v ostatních farnoste