Dětská pouť - Sv. Jan pod Skalou

 

Po stopách svatého Ivana

V sobotu 10. 5. 2014 se z píseckého vikariátu vydalo na dětskou vikariátní pouť 130 účastníků. Letos jsme netradičně vyjeli mimo vikariát, a to do Berouna a sv. Jana pod Skalou. Začali jsme mší sv. v Berouně v kostele sv. Jakuba st. patrona poutníků. Přítomno bylo i 30 ministrantů pražské arcidiecéze, kteří měli své setkání. Po mši sv. jsme vyšli na městkou horu zvanou „medvědárium“.  Na oploceném místě zde žijí 3 medvědi - Vojta, Kuba a Matěj ze známého večerníčku Václava Chaloupky, který je sem věnoval. Nyní jsou to již pořádní, velcí medvědi - je jim již 14 let! Místo doupěte mají domek ze železobetonu. Kolem mají velké balvany, na kterých odpočívají za slunečních dnů, dále prolézačku a nechybí ani dva bazénky, ve kterých si chladí své rozpálené kožíšky. Kolem je areál pro děti se skluzavkou, houpačkami, pískovištěm a domečky. Nezbytný je i stánek se zmrzlinou a občerstvením. Nedaleko stojí rozhledna, kterou někteří využili k pěkné vyhlídce na město a okolí.

Když si děti pohrály, vydali jsme se zpět na parkoviště k autobusům a přejeli do Sv. Jana pod Skalou. Tam už na nás čekal průvodce, aby nám porozprávěl o prvním poustevníku v Čechách sv. Ivanu. Na tomto místě v jeskyni pod obrovskou skálou žil sv. Ivan celých 42 let a zde také zemřel a byl pochován. Později zde byl vystaven kostel a klášter benediktinů. Vyvěrá zde pramen vody zvané Ivanka. Obsahuje vápenatohořečnaté soli a je prý léčivý. Toto místo si našlo velkou oblibu poutníků i turistů, kteří si odvážejí celé kanystry této vody. Místo je zasazeno v lesích a mohutných skalách. Na nejvyšší skále je postaven kamenný kříž a je možné si udělat výšlap až k němu. V jeskyni pod kostelem je možné spatřit Ivanovo kamenné lože, kámen s otisky jeho šlépějí nebo kapli, ve které se sloužilo před postavením kostela. Je zde i velká díra ve stropě jeskyně, kudy měli odejít zlí duchové, kteří Ivana velmi sužovali. Když už chtěl odtud odejít, ukázal se mu Jan Křtitel a k obraně před pokušením mu dal kříž s příkazem, aby odtud neodcházel.  Když Ivana opět pokoušeli, praštil je křížem, že vyletěli z jeskyně a ve stopě zůstala díra.

Po prohlídce se všichni odebrali na nedalekou louku, kde je čekala scénka a soutěže. Hlavní postavy scénky byli Bořivoj a Ludmila, kteří žili v nedalekém Tetíně. Děti se dozvěděly o tom, jak se Bořivoj setkal s Ivanem na lovu, kde mu zastřelil laň, která ho živila svým mlékem. Dále, jak byl pokřtěn on a později i jeho manželka Ludmila. Čemu také dříve Slované věřili, než poznali Pána Ježíše. Jak Ludmila vedla svého vnuka Václava a jak potom byla na Tetíně zavražděna. Následovaly soutěže, kde po splnění úkolu děti dostávaly písmenka do tajenky na svých kartách. Vyšlo slovo „ kavyl Ivanův“- děti měly říci, co to slovo asi znamená. Je to rostlina lidově zvaná Ivanovy vousy, vyskytující se v těchto místech a je chráněna. Dříve se využívala v čalounictví. Vidět ji všichni mohli na vápenatých skalách a v kostele v jedné váze.

Na závěr děti dostaly od představitelů Bořivoje a Ludmily dřevěnou medailku se sv. Ivanem a požehnání od přítomného kněze a jáhna. Byl to den plný radostných zážitků a rozhodně nebylo místo pro nudu. Všichni účastníci se shodli na tom, že příště pojedou určitě zas. Díku Pánu za pěkné počasí, organizátorům za pečlivou přípravu a zdar celé pouti.

L. Lacinová

 

FOTOALBUM Z AKCE NA RAJCE.NET

https://tremsinskakvitka.rajce.idnes.cz/DETSKA_VIKARIATNI_POUT_SV._JAN_POD_SKALOU_10.5.2014/#

 

Fotogalerie: Dětská pouť - 10. 5. 2014