Dětské mše svaté do 6/2014

VELIKONOČNÍ NEDĚLNÍ DĚTSKÁ MŠE SVATÁ S DOPROVODEM ZPĚVU DĚTÍ A MLÁDEŽE SV. IGNÁCE - 1. 6. 2014 V 9:30 HODIN - DEN DĚTÍ.

 

VELIKONOČNÍ NEDĚLNÍ DĚTSKÁ MŠE SVATÁ S DOPROVODEM ZPĚVU DĚTÍ SV. IGNÁCE - 4. 5. 2014 V 9:30 HODIN.

 

POSTNÍ NEDĚLNÍ DĚTSKÁ MŠE SVATÁ S DOPROVODEM ZPĚVU DĚTÍ SV. IGNÁCE - 23.3.2014 V 9:30 HODIN.

 

NEDĚLNÍ DĚTSKÁ MŠE SVATÁ S DOPROVODEM DĚTSKÉHO ZPĚVU – 23. 2.9:30 HODIN