Diecézní setkaní mládeže 11.-12.4.2014

 

Ve dnech 11. a 12. dubna 2014 proběhlo v Českých Budějovicích každoroční diecézní setkání mládeže, kterého se zúčastnila i mládež našich farností s naším kaplanem. Vyjeli jsme v pátek  v podvečer z mirovické fary, kde jsme měli sraz. Na místo určení jsme přijeli kolem osmé hodiny. Po příjezdu si nás zaregistrovali na Biskupském gymnáziu v Českých Budějovicích, kde jsme i přenocovali. Po ubytování se někteří zúčastnili večerního programu a někteří šli na večerní procházku po Budějovicích. Druhý den ráno po snídani jsme se přesunuli do katedrály sv. Mikuláše, kde byla katecheze s pomocným biskupem  Mons.  Mgr. Pavlem Posádem. Po katechezi jsme byli rozděleni do skupinek, jejichž cílem bylo vymyslet otázku pro biskupa, na které nám později odpovídal. Dále následovala mše svatá. Po mši sv. jsme se odebrali do jídelny gymnázia na oběd. Po obědě byl následující program - rozdělení do tématických skupin dle vlastní volby. Někteří z nás měli možnost poslechnout si o liturgii velikonočních svátků, což bylo přínosné pro prožití velikonoc. Jelikož vše má svůj začátek i konec, program byl ukončen slovem otce biskupa a organizátorů a my jsme se vraceli duchovně posíleni domů.