P. PhDr. Mgr. Jozef Gumenický

-  administrátor

-  tel. 775 124 857, e-mail: gumenicky@gmail.com

 

Tel.: 318 682 289
E-mail: rkfbreznice@seznam.cz
Web: farnost-breznice-u-pribrami.webnode.cz/
Výpis z Rejstříku MKČRREPO

------------------------------------------------------------------

P. Mgr. Mariusz Klimczuk

-  farní vikář
-  tel. 721 936 119, e-mail: mariuszk@seznam.cz

-   životopis otce Mariusze ke stažení zde: ŽIVOTOPIS_MK_2016.doc (546,5 kB) 

 
 

Mgr. et Mgr. Václav BENDA

 - trvalý jáhen

 

Josef Košatka

 - trvalý jáhen

-   tel.  733 508 273

Jiří Kabíček 

- trvalý jáhen

- tel. 724 524 530

 
Do farnosti Březnice patří:

Březnice, Bor, Dobrá Voda, Martinice, Počáply, Přední Pořičí, Zadní Pořičí