P. PhDr. Mgr. Jozef Gumenický

-  administrátor

-  tel.: +420 775 124 857

E-mail: rkf.brezniceupribrami@dicb.cz
Web: farnost-breznice-u-pribrami.webnode.cz/

 

------------------------------------------------------------------

Mgr. et Mgr. Václav BENDA

 - trvalý jáhen

-   tel.  603 713 182

 

Josef Košatka

 - trvalý jáhen

-   tel.  733 508 273

Jiří Kabíček 

- trvalý jáhen

- tel. 724 524 530
 
Do farnosti Březnice patří:

Březnice, Bor, Bubovice, Dobrá Voda, Drahenice, Draheničky, Hlubyně, Hudčice, Martinice, Nouzov, Počáply, Pročevily, Přední Pořičí, Ráztely, Volenice, Zadní Pořičí

 

    

Kostely ve farnosti:
farní kostel sv. Ignáce z Loyoly a sv. Františka Xaverského
Březnice-historické jádro
 
 
filiální kostel sv. Václava
Volenice - Bubovice
 
 
filiální kostel sv. Barbory
Volenice - Pročevily
 
 
 
zámecká kaple Neposkvrněného Početí Panny Marie
Drahenice