Bubovice

Historie kostela sv. Václava

Původně gotický kostel z 1. poloviny 14. století. Poničen za třicetileté války a obnoven v letech 1662 a 1721. Sakristie na jižní straně je zbytek původní věže, zbořené ve 20. století. Nová hranolová věž je z roku 1907. Presbytář má mohutné opěráky. Na jižní straně mírně hrotitý portál s bohatě členěným profilovým ostěním. Na severní straně hrotitý portálek se zkoseným ostěním. V presbytáři zbytky vzácných gotických nástěnných maleb z doby kolem roku 1340, představující výjevy ze života Krista a Panny Marie. Restaurovány byly v roce 1922.

 

Pravidelné mše svaté:

Sobota  - mše svatá s nedělní platností: sudá sobota v měsíci - bohoslužba slova; lichá sobota v měsíci – mše sv.

zimní období

16:00 hod. - lichá neděle v měsíci - mše svatá

16:00 hod. - sudá neděle v měsíci - bohoslužba slova
 
letní období - 18:00 hod.
   

Do farnosti Bubovice patří:

Bubovice, Hlubyně, Hudčice, Nouzov, Pročevily, Volenice, Vševily.