Drahenice

Kaple Neposkvrněného početí Panny Marie

Kaple Neposkvrněného početí Panny Marie je součástí zámku. 

Zámek, tvořící dominantu obce, je původně tvrzí pocházející někdy ze 14. století. V 16. století došlo k jejímu rozšíření na současný zámek. Nyní se jedná o dvoukřídlou patrovou budovu s mansardovou střechou a hranolovou věží zakončenou bání. Hlavní fasáda vyššího západního křídla má patrné barokní členění. Barokní oválná okna v severní fasádě vedou do bývalé zámecké, nyní farní kaple pocházející z první poloviny století 17. Svým vzhledem i věží zámek prozrazuje starší původ. V 90. letech 20. století došlo k celkové rekonstrukci poté, co byl zámek po restituci navrácen Johannesovi Lobkowiczi.
 

 

Pravidelné mše svaté:

Sobota  - mše svatá po předchozím ohlášení

 
 

Drahenice patří do farnosti Březnice