Jubileum milosrdenství: Kalendář událostí s papežem

31.07.2015 12:47

Jubileum milosrdenství: Kalendář událostí s papežem

31. 7. 2015, 12:47

Přinášíme kalendář významných události s papežem Františkem, které se uskuteční během Jubilea milosrdenství.

Duben 2015

Sobota 11. dubna 2015

Vigilie neděle Božího milosrdenství

Četba buly vyhlašující Jubileum 

 

Prosinec 2015

Úterý 8. prosince 2015

Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie

Otevření Svaté brány v bazilice sv. Petra

Neděle 13. prosince 2015

3. neděle adventní

Otevření Svaté brány v bazilice sv. Jana v Lateránu a sv. Pavla za hradbami i v jednotlivých katedrálách ve světě

 

Leden 2016

Pátek 1. ledna 2016

Slavnost Nejsvětější Panny Marie Matky Boží

Světový den míru

Otevření Svaté brány v římské bazilice Santa Maria Maggiore

Úterý 19. ledna - čtvrtek 21. ledna 2016

Jubileum poutních pracovníků

Pondělí 25. ledna 2016

Svátek Obrácení sv. Pavla

Ekumenická bohoslužba v bazilice sv. Pavla za hradbami

„Jubilejní“ znamení Svatého otce: svědectví o dílech milosrdenství

 

Únor 2016

Úterý 2. února 2016

Svátek Uvedení Páně do chrámu a Den zasvěceného života

Jubileum zasvěceného života a zakončení Roku zasvěceného života

Středa 10. února 2016

Popeleční středa

Rozeslání misionářů milosrdenství v bazilice sv. Petra

Pondělí 22. února 2016

Stolec sv. Petra

Jubileum Římské kurie, orgánů vedení Svatého stolce a jeho institucí

„Jubilejní“ znamení Svatého otce: svědectví o dílech milosrdenství

 

Březen 2016

Pátek 4. a sobota 5. března 2016

 „24 hodin pro Pána“ s kající bohoslužbou u sv. Petra konanou odpoledne 4. března

Neděle 20. března 2016

Květná neděle

Diecézní den mladých v Římě 

„Jubilejní“ znamení Svatého otce: svědectví o dílech milosrdenství

 

Duben 2016

 Neděle 3. dubna 2016

Neděle Božího milosrdenství

Jubileum těch, kdo se připojují ke spiritualitě Božího milosrdenství

Neděle 24. dubna 2016

5. neděle velikonoční

Jubileum chlapců a děvčat (13-16 let)

Hlásat víru a vytvářet kulturu milosrdenství

„Jubilejní“ znamení Svatého otce: svědectví o dílech milosrdenství

 

Květen 2016

Pátek 27. - neděle 29. května 2016

V Itálii slavnost Těla a Krve Páně

Jubileum jáhnů

 

Červen 2016

Pátek 3. června 2016

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

Jubileum kněží

160 let od zavedení slavnosti (zavedena v r. 1856 Piem IX.)

Neděle 12. června 2016

11. neděle v mezidobí

Jubileum nemocných a postižených

„Jubilejní“ znamení Svatého otce: svědectví o dílech milosrdenství

 

Červenec 2016

Úterý 26. - neděle 31. července 2016

Do 18. neděle v mezidobí

Jubileum mladých

Světový den mládeže v Krakově

 

Září 2016

Neděle 4. září 2016

23. neděle v mezidobí

Památka blahoslavené Terezy z Kalkaty – 5. září

Jubileum dobrovolných pracovníků v oblasti milosrdenství

Neděle 25. září 2016

26. neděle v mezidobí

Jubileum katechetů

 

Říjen 2016

Sobota 8. a neděle 9. října 2016

Sobota a neděle po svátku Panny Marie Růžencové

Mariánské jubileum

 

Listopad 2016

Úterý 1. listopadu 2016

Slavnost Všech svatých

Mše svatá sloužená Svatým otcem na památku věrných zemřelých

Neděle 6. listopadu 2016

32. neděle v mezidobí

Jubileum vězňů u sv. Petra

Neděle 13. listopadu 2016

33. neděle v mezidobí

Uzavření Svaté brány v římských bazilikách i v diecézích

Neděle 20. listopadu 2016

Slavnost našeho Pána Ježíše Krista Krále

Uzavření Svaté brány u sv. Petra a zakončení Jubilea milosrdenství

 

(foto: CNA / Daniel Ibanez)

zdroj: https://tisk.cirkev.cz/ze-zahranici/jubileum-milosrdenstvi-kalendar-udalosti-s-papezem/

Přílohy:

Kalendář Jubilea milosrdenství.pdf