Velikonoční dětská mše svatá

19.04.2015 09:30

Velikonoční dětská mše svatá - 19. dubna 2015

V neděli 19. dubna 2015 se v kostele sv. Ignáce z Loyoly v Březnici uskutečnila dětská velikonoční mše svatá, kterou koncelebroval náš pan kaplan P. Petr Hovorka. Celou mši svatou doprovázel zpěv dětí ze společenství dětí našich farností. Dvě děti četly čtení, děti se vystřídaly i ve čtení přímluv a nesly obětní dary. 

Celá mše svatá se s Boží pomocí vydařila. Děti měly velikou radost.

Chceme touto cestou poděkovat všem, kteří se na přípravě i realizaci celé velikonoční dětské mše svaté podíleli.

 

 

Příští dětská mše svatá bude na konci června 2015.