Velikonoční dětská mše svatá 19. 4. 2015

Velikonoční dětská mše svatá

19.04.2015 09:30
Velikonoční dětská mše svatá - 19. dubna 2015 V neděli 19. dubna 2015 se v kostele sv. Ignáce z Loyoly v Březnici uskutečnila dětská velikonoční mše svatá, kterou koncelebroval náš pan kaplan P. Petr Hovorka. Celou mši svatou doprovázel zpěv dětí ze společenství dětí našich farností. Dvě děti četly...