Výuka náboženství - ZŠ Březnice (nepovinný předmět)

Školní rok 2017/2018 

Děti a náboženství v ZŠ 

Bc. Ludmila Lacinová (katechetka)

- STŘEDA od 13 hodin (třída - výuka angličtiny?) - začíná se 13.9.2017

Hlášení na hodiny náboženství 

- přihlášky ke stažení ZDE (odevzdat na faře - hlásí se i děti, které již na náboženství chodily)

- u paní L. Lacinové - tel. 604 746 665, mail: L.Lacinova@seznam.cz

 

   

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ na Základní škole v Březnici

Na naší Základní škole probíhá výuka náboženství od roku 2009. Je vedeno jako nepovinný předmět.

V životě každé společnosti je důležité být dobrým člověkem a k tomu může přispět svým dílem i náboženství. 

Poznáváme zde, krom jiného, pravidla pro náš život, která nám pomáhají žít šťastně, plnohodnotně a svobodně.

Základy křesťanství mohou být dětem směrnicí a životní orientací do budoucna.

V tomto předmětu nejde ovšem jen o informace a znalosti o křesťanství, ale spolu s dalšími akcemi navázanými 

na náboženství i o vzájemné soužití a poznávání, o společenství, o aktivní život ve farnosti. Děti se učí myslet 

na druhé a zjišťují, že člověk nemusí mít všechno.

Děti mají možnost se během roku účastnit tzv. Vikariátních nebo Diecézních poutí, kde se dozvídají něco

 o svatých naší země, o poutních místech, ale také si zasoutěží s dětmi z jiných koutů českobudějovické diecéze.

Jako doprovodné akce k náboženství mohu zmínit - zpívání na mších připravovaných pro děti, farní setkávání 

při hrách, táborácích a podobně. Tyto a další akce, které během roku vznikají, obohacují a doplňují formaci dětí.

Důležitá a vítaná je i spolupráce rodičů, kteří se mohou svými nápady a pomocí podílet na těchto aktivitách 

zaměřených na křesťanství, které je otevřené všem…..

 

Helena Hochmutová - bývalá katechetka ze Starého Rožmitálu

 

             

POKUD BY MĚL O VÝUKU NÁBOŽENSTVÍ ZÁJEM I NĚKDO JINÝ, KTERÝ JE STARŠÍ (NAPŘ. STUDENT STŘEDNÍ ŠKOLY ČI OSOBY HLEDAJÍCÍ), MŮŽE KONTAKTOVAT NAŠE PÁNY FARÁŘE (VIZ. ZÁLOŽKA DUCHOVNÍ SPRÁVA), KTEŘÍ VÁM RÁDI POMOHOU.

Děti a náboženství v ZŠ

- naše paní katechetka Helena Hochmutová ukončila v tomto školním roce výuku na naší základní škole. Moc jí děkujeme za její čas, trpělivost, tvořivost a přátelský přístup k dětem, se kterým jim předávala nauku o Pánu Ježíši, Panně Marii, podobenstvích z bible, svatých a s jakým se snažila k dětem přistupovat - jak v chování jeden k druhému, tak i k pomoci jeden druhému. Přejeme jí hodně zdraví, Boží pomoci, Božího požehnání a ochrany Matky Boží Panny Marie.

- ve školním roce 2017/2018 náboženství na Základní škole v Březnici vyučujet Bc. Ludmila Lacinová

 

Hlášení na hodiny náboženství 

- u pana faráře - P. M. Klimczuka, tel. 721 936 119, mariuszk@centrum.cz

- u paní L. Lacinové - tel. 604 746 665, L.Lacinova@seznam.cz